7 principer inom konst

7 principer inom konst

Konsten är ett kreativt och fantasifullt hantverk som ofta uttrycks i visuell form, i bland annat målning eller skulptering, för att framkalla och förstärka känslor av någonting som exempelvis beundran, förundran, väcka uppmärksamhet, eller kritisera ett samhällsfenomen.

[IMAGE=dExQMebLTf8J.png]

Ett annat sätt att definiera vad konst innebär är att åskådliggöra skillnaden mellan design och konst. Generellt sett har ett konstverk färre ramar och regler att följa än en design som vanligtvis behöver uppfylla förutbestämda kriterier. Ta till exempel en process för hårtransplantation hos Nordic Hair, som till viss grad kan kräva mått av konstnärlighet, dock är det ytterst designmässigt eftersom ett attraktivt resultat måste uppfylla specifika kriterier, såsom hårtäthet, gräns för hårfäste och naturlighet. Dessutom ingår vissa andra frågor i processen som ekonomiska, estetiska och funktionella. Designen är alltså lyckad om förutbestämda objektivet uppnås och ett konstverk är lyckat om den lyckas greppa personer att stanna till och väcker frågor.

[IMAGE=bqzozwbNuDKa.jpeg]

Medan ett konstverk är ett impulsivt resultat av inspiration och känslor har en design genomgått en designprocess av bestående av analys, överväganden mellan olika intressen, skissande, tester av prototyper och utvärderingar.

[IMAGE=fUT2AgbC1Ybs.jpg]

Även om konst överlag är mindre metodisk och objektiv än design finns fortfarande beprövade principer inom konsten. Här beskrivs sju grundläggande principer som alla konstnärer behöver känna till och ha i sin arsenal.

1. Balans

Att uppnå balans är en balansgång eftersom ”för mycket” balans kan uppfattas som ointressant och sterilt. Balans handlar om hur en bilds visuella vikt fördelas. En välbalanserad komposition kommer kännas behaglig och bekväm att se på.

2. Kontrast

En av de viktigaste principerna är kontrast. Utan kontrast skulle det vara svårt att skilja mellan en bilds olika element. Kontrast kan uppnås på flera kreativa sätt, genom färg, form, skärpa, storlek med mera.

3. Betoning/tonvikt

En bild behöver en betoning där blicken kan fästas, annars riskerar blicken att ”vandra runt”. Linjer, skärpa och mättnad kan styra vilken del av bilden som betonas.

4. Rörelse

Rörelse används dels för att tillföra spänning och dels för att vägleda betraktarens blick genom hela bilden. Genom ett arrangemang av former, linjer och färger uppnås rörelse.

5. Mönster

Med mönster ökar bildens spänning då ett designelement, exempelvis en färg, på ett regelbundet sätt upprepas. Ett mönster behöver dock inte upprepas på exakt samma vis utan kan uppträda i varierande färg, storlek eller styrka.

6. Rytm

Den både svåraste och viktigaste principen rytm krävs för att skapa en spännande komposition. Med rytm fångas betraktarens blick då den fortsätter att flytta runt i bildens alla delar.

7. Harmoni och enhetlighet

Harmoni är som namnet antyder principen om hur väl bildens olika element samspelar. För att uppnå harmoni och enhetlighet behövs någon form av logisk koppling mellan bildens delar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *